اجاره دادن حساب کاربری


دوستان عزیز در بعضی گروهای تلگرامی مشاهده شده درخواست اجاره اکانت وریفای شده صرافی میکنن از شما در قبال پرداخت حقوق ماهیانه به شما ، این افراد دزد هستن و با اکانت شما به پولشویی و تبدیل پولهای دزدی از حساب افراد مختلف میپردازن، در صورت هرگونه ارتباط با این افراد شما به مراجع قانونی معرفی میشین و کلیه خسارات احتمالی به عهده شماست، لطفا در تلگرام یا فضاهای مجازی با افراد ناشناس مبادلات مالی انجام ندین