اجاره دادن حساب کاربری


دوستان عزیز در بعضی گروهای تلگرامی مشاهده شده درخواست اجاره اکانت وریفای شده صرافی میکنن از شما در قبال پرداخت حقوق ماهیانه به شما ، این افراد سارق هستند و با اکانت شما به پولشویی و تبدیل پولهای دزدی از حساب افراد مختلف میپردازند، در صورت هرگونه ارتباط با این افراد شما به مراجع قانونی معرفی میشوید و کلیه خسارات احتمالی به عهده شماست، لطفا در تلگرام یا فضاهای مجازی با افراد ناشناس مبادلات مالی انجام ندهید